Net Alan Derinliğine Örnekler

Fotoğraf makinesi, gözümüzün aksine sadece belirli noktaları net olarak görüntüler, Alan derinliği, net olarak ayarlanmış noktanın önünde ve arkasında uzanan netlik bölgesidir. Bu ise aşağıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibi ön plandaki en net nokta ile arka plandaki en net nokta arasındaki uzaklıktır. Bu mesafeye “Net Alan Derinliği” denilmektedir.
Net Alan derinliği fotoğrafa üçüncü bir boyut varmış hissi vermek için kullanılabilir, aşağıda buna ait örnekler görüyorsunuz. Net alan derinliği aynı zamanda objelerin ön ve arka tarafında bulunan istenmeyen görüntüleri fotoğraftan çıkarmak istediğimizde kullanılır.

Net Alan Derinliğini Belirleyen Etmenler

Fotoğraf makinesinin net gösterebildiği alan (yani net alan derinliği) birkaç değişkene bağlıdır.

Bu değişkenler ise;

  1. Diyafram açıklığı,
  2. Objektif odak uzaklığı,
  3. Konunun fotoğraf makinesine uzaklığı, olmak üzere üç tanedir.

Alan derinliği genellikle fotoğrafa derinlik, üç boyutluluk duygusunu vermek amacıyla kullanılır.

Bunları sıra ile inceliyecek olursak;

Diyafram açıklığı;

Diyaframın kapalı diyafram ya da açık diyafram olmasının alan derinliğine etkisi, aşağıda görülmektedir, konu uzaklığı ve objektif sabit bile olsa diyafram kısıldıkça (kapalı diyafram)alan derinliği artar, diyafram açıldıkça alan derinliği azalır(mavi renkli bölge).

net_alan_derinligi_opt[1]
Objektif Odak Uzaklığı:

Konuya uzaklık ve diyafram sabit bile olsa objektif odak uzaklığına bağlı olarak alan derinliği artar veya azalır.

Aşağıdaki şekilde konu sabit bir uzaklıkta iken diyafram f5,6 değerinde sabit tutulmuş ve 28 mm. 50 mm ve 135 mm. olmak üzere üç ayrı objektif kullanılmıştır.

netalanderinligi001[1]

Konunun Fotoğraf Makinesine Uzaklığı:

Kullanılan objektif ve Diyafram sabit olsa bile, çekimi yapılan Cisim (konu) Fotoğraf makinesine yaklaştıkça net alan derinliği azalır, uzaklaştıkça artar.

Aşağıdaki şekilde 50 mm lik bir objektif ve f.8 diyafram ile alan derinliği örneği verilmiştir. Obje fotoğraf makinesine doğru yaklaştıkça net olan alan (Mavi renkli olan bölge) azalmaktadır.

netalanderinligi[1]

Net Alan Derinliği

Fotoğraf makinesi, gözümüzün aksine sadece belirli noktaları net olarak görüntüler, Alan derinliği, net olarak ayarlanmış noktanın önünde ve arkasında uzanan netlik bölgesidir.

Bu ise aşağıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibi ön plandaki en net nokta ile arka plandaki en net nokta arasındaki uzaklıktır. Bu mesafeye “Net Alan Derinliği” denilmektedir.

Aşağıdaki çizimde diyafram açıklığı, netleme noktası ve net olan alan arasındaki bağlantı gösterilmektedir. diyafram kısıldıkça net olan alan ya da netlik ve keskinlik artmaktadır.

netalanderinligi_opt[1]

Net alan derinliğine bir örnek:

Geniç açılı objektif ve kısık diyafram (f.22) ile çekilmiş bir fotoğraf. En öndeki objeden en arkadaki objeye kadar bir netlik vardır bu da derinlik duygusu uyandırır. (Bakınız Estetik)

bafagolundetekne[1]

Açık Diyafram veya Kapalı (Kısık) Diyafram Nedir?

Fotoğrafçılıkta yaygın olarak kullanılan bir deyim,

Fotoğraf makinesinin Diyaframında yer alan f/1.8 veya f/2.8 gibi rakamlara Açık Diyafram denir. Işığın az olduğu yerlerde kullanılan diyafram çeşididir, f/16 ve üstü rakamlar ise Kapalı veya Kısık Diyafram olarak kullanılır, ışığın çok fazla olduğu yerlerde kullanılır.

Diyafram rakamları ile ışık miktarı arasında ters orantı vardır, diyafram rakamları küçüldükçe (f/1,8-f/2,8-f/3,5 vb.) diyaframdan geçen ışık miktarı artar, diyafram rakamları büyüdükçe (f/11-f/16-f/22 vb.)diyaframdan geçen ışık miktarı azalır.

Aşağıda, diyafram halkasının çeşitli “f” değerleri karşısındaki görünümü var. f/1.8 diyaframın en geniş hali olarak görülüyor, diyafram rakamları f/2.8, f/3.5, f/4,… f/16 vb. gibi, rakam “yükseldikçe” diyaframdan geçen ışık miktarı “azalıyor”

urun8diyaframen3_opt[1]

Yukarıda diyaframı çeşitli biçimlerde görüyorsunuz.

Diyafram açıklığı ve diyafram rakamları arasındaki ters orantıya dikkat etmek gerekiyor.

Diyaframın başlama rakamları fotoğraf makinesinin objektifine göre değişir, yaygın olarak kullanılan 18×55 mm. objektifler genellikle f/3.5 diyaframdan başlamaktadırlar.
Bir objektifin kalitesi  diyafram değerinden de belli olur objektifin diyafram değerleri ne kadar küçük rakam ile başlıyorsa (örn. f/1,4 veya f/2.8 vb.) objektif  o kadar kaliteli demektir.

Fotoğraf makinesinin Diyaframında yer alan f/1.8 veya f/2.8 gibi rakamlara Açık Diyafram denir.  f/16 ve üstü rakamlar ise Kapalı veya Kısık Diyafram olarak adlandırılır.