Karanlık Oda Malzemeleri

Karanlık Oda için gerekli olan malzemeleri üç grupta toplayabiliriz. Bunlar:

  1. Film yıkama işlemi için gerekli malzeme,
  2. Film baskı ve banyo işlemi için gerekli malzeme,
  3. Yıkanan filmleri arşivleme ve saklama için gerekli malzeme ve diğer karanlık oda malzemeleridir.

Film yıkama işlemi için gerekli malzemeler:

Film yıkama işlemi için gerekli malzemeler

Film yıkama işlemi için gerekli malzemeler

Film banyo tankı, spiral (film banyo tankı ile beraber satılır), film için geliştirme, durdurma, saptama banyoları, ısıölçer (termometre), film yıkama süresini ayarlamanız için zaman saati (timer), film banyosu hazırlamak için gerekli ölçekli kaplar, film kurutma mandalı, makas, film yıkama hortumu, film banyolarını korumak için kahverengi veya siyah karton ile sarılıp, ağızları sıkıca kapatılıp ışık alması engellenmiş cam şişeler ve banyoları şişelere koymak için huni.

Film baskı ve banyo işlemi için gerekli malzeme,

Büyütme cihazı (agrandizör), en az 3 adet küvet, en az iki veya üç maşa, su sıcaklığını ölçmek için derece, ölçekli kap, emniyet ışığı, kart yıkama banyoları, Banyoları tekrar kullanım için saklamak amacıyla kahverengi veya siyah karton ile sıkıca kapatılıp ışık alması engellenmiş cam şişeler, kontak baskı marjör, kart kenarlarını kesmek için giyotin, agrandizör baskı süresini ayarlamak için zaman saati.

Baskı işinde ustalaştıkça zaman içerisinde baskı sırasında kullanmak üzere maskeleme ve pozlama için siyah karton,

Büyütme cihazı (agrandizör)

Büyütme cihazı (agrandizör)

zaman saati, lamba, termometre

zaman saati, lamba, termometre