Deklanşör Nedir?

deklansör,Deklanşör

Deklanşör veya Fotoğraf Çekme Düğmesi

Deklanşör (Fransızca déclencheur), fotoğraf makinesi, kamera gibi optik aygıtlarda, fotoğraf veya film çekmek için basılan düğmedir.
Deklanşöre basıldığında, diyafram ve enstantane birlikte hareket ederek görüntünün saptanması sağlanmış olur.
Her Fotoğraf çekme düğmesinin (deklanşörün) görünüşü, büyüklüğü ve mekanik yapısı aynı değildir. Kullanılan kamera ya da modele bağlı olarak farklı olabilir. Bunlardan bazıları, yumuşak baskılı, diğer bazıları ise sert baskılıdır.
Dijital ve otomatik kameralarda deklanşör, çift aşamalıdır. Deklanşör üzerine hafif bir baskı, otomatik netlik ayarlarının yapılmasını ve netlemenin kilitli kalmasını,ikinci baskı ise fotoğraf çekmeyi sağlar.(bakınız yarım deklanşör netleme kilidi.)

deklansör,Deklanşör

“Eşdeğerlilik Yasası” Enstantane ve Diyafram Birlikteliği

Çizelgede yer alan sütunlarda ki değerler birbirinden farklı olsa da eşdeğerlik ilkesine göre bu değerlerle çekilen tüm fotoğraflar aynı tonda çıkar. Çünkü diyafram açıklığı örneğin f:5,6’dan f:8’e inerken enstantane değeri de 1/125’den 1/60′ getirilmiştir böylece diyafram küçülürken enstantane hızı azalarak birbirlerini dengelemektedir, bundan dolayıda dijital sensör üzerine aynı toplam değerde ışık düşmektedir.

Fotoğraf makinesinin S ve A modları eşdeğerlilik yasasına bağlı olarak çalışırlar. Örneğin “S” modunda enstantaneyi herhangi bir değere (1/125,1/250 vs.) getirdiğinizde diyafram ona bağlı otomatik olarak değişir. Buna bağlı olarak “A” modunda diyaframı herhangi bir değere getirdiğinizde Enstantane kendiliğinden poz ölçümüne göre ayarlanır.

P modu da eşdeğerlilik yasasına bağlı olarak çalışır ancak fotoğraf makinesi yüksek enstantane önceliğini seçer örn.1/250 veya 1/500 gibi

M Modunda ise eğer enstantane veya diyafram değerlerinden birini sabit tutup diğerini farklı ayarlarsanız aynı ışık koşullarında çekilen iki fotoğraf arasında ton farkı oluşur.

Ayrıca burada bulunan tablonun örnek olarak verildiği, ve ışık ölçümüne göre enstantane diyafram bağlantısının yani eşdeğer rakamlarının farklı olacağı unutulmamalıdır.
esdegerlilik[1]
Bu yazıyla bağlantılı olarak ayrıca “Enstantane ve Diyafram İlişkisi Nedir?”  yazısını okuyabilirsiniz.

Enstantane Değeri ve Obtüratör Açık Kalma Süreleri Tablosu

Enstantane Değeri Obtüratör
15 olduğunda
1/10 olduğunda
1/25 olduğunda
1/50 olduğunda
1/100 olduğunda
1/250 olduğunda
1/500 olduğunda
1/1000 olduğunda
200 Milisaniye açık kalır,
100 Milisaniye açık kalır,
40 Milisaniye açık kalır,
20 Milisaniye açık kalır,
10 Milisaniye açık kalır,
4 Milisaniye açık kalır,
2 Milisaniye açık kalır,
1 Milisaniye açık kalır.

Enstantane değerlerinde, her değer kendinden öncekinin yarısı kadardır. Kendinden sonrakinin ise iki katı değerindedir, Örneğin 1/25 kendinden sonra gelen 1/50 değerinin iki katıdır. aynı şekilde 1/25 değeri 1/10 un yarısı kadardır.

Enstantane (Perde veya Obtüratör.) Nedir?

Enstantane veya Perde, diyaframdan geçerek film veya ccd sensör üzerine düşen ışığın, filmi ne kadar süre ile etkileyeceğini belirleyen, zamanlayıcıdır. Perdenin açılıp kapanama hızına (birimine) “enstantane” denir.
Fotoğraf makinesinde, saniyelerle ve saniyenin kesirleriyle işaretlenmiş olarak kontrol edilen enstantane ayarı, diyafram açıklığı ile birlikte film üzerine ne kadar ışık düşeceğini belirler. Enstantane ayarı aynı zamanda hızına bağlı olarak hareketli ya da durağan konuların net ve keskin detaylı olarak mı yoksa bulanık olarak mı kaydedileceğini belirler.
Enstantane hızları da, diyafram değerlerinde olduğu gibi belirli standart bir dizide toplanmıştır. Bu değerler; B, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 ..dir.
Enstantane hızları, genel olarak 1 tam saniyeden başlar ve saniyenin kesirleri olarak devam eder. 1, 2, 4, 8,………… 500, 1000, 2000, 4000 diye sıralanan enstantane değerleri, gerçekte, 1/1, l/2, 1/4, 1/8,…, 1/500, l/l000, 1/2000, 1/4000 saniyedirler.
“B’’ ya da “Bulb” biriminde enstantane deklanşörün basılı kaldığı sürece açık kalacaktır.
enstantane_ayari2_opt[1]
Aşağıdaki iki fotoğrafta değişik enstantane hızlarında suyun akışının fotoğrafları görülmektedir

farklienstantane[1]

İlk fotoğrafın değerleri:

Nikon D60 20.mm.

diyafram f/14,

enstantane 1/3,

ISO 100 ev-1

İkinci fotoğraf değerleri

Nikon D60 20.mm.

diyafram f/3.5,

enstantane 1/160

ISO 400 ev-1

Enstantane ve Diyafram İlişkisi Nedir?

Enstantane, fotoğraf makinesinin gövdesinde, ccd sensörün hemen önünde, diyafram ise objektifin gövdesinde merceklerin arkasında bulunur.

Enstantane ve Diyafram filmin ya da ccd sensörün üstüne düşen ışık enerjisinin miktarını belirler.

Enstantane ışık enerjisinin süresini, diyafram ise ışık enerjinin çokluğunu ayarlar, biz bunları bir çeşmeden, kovaya akan suya benzetilebiliriz, kovanın aynı süre içinde dolması gerekir.

Diğer bir deyişle çektiğimiz fotoğrafın normal ışıklı veya doğru pozlandırılmış olması için ışık ölçümünün doğru yapılmış olması gerekir(Bakınız Işık Ölçüm Yöntemi).

Enstantane ve diyafram birbirlerine bağlı oranlarda değiştiği zaman sesör üzerine düşen ışık miktarı değişmez (Eşdeğerlilik Yasası). örnekte bunu görüyoruz.

dandalazcayi