Net Alan Derinliği

Fotoğraf makinesi, gözümüzün aksine sadece belirli noktaları net olarak görüntüler, Alan derinliği, net olarak ayarlanmış noktanın önünde ve arkasında uzanan netlik bölgesidir.

Bu ise aşağıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibi ön plandaki en net nokta ile arka plandaki en net nokta arasındaki uzaklıktır. Bu mesafeye “Net Alan Derinliği” denilmektedir.

Aşağıdaki çizimde diyafram açıklığı, netleme noktası ve net olan alan arasındaki bağlantı gösterilmektedir. diyafram kısıldıkça net olan alan ya da netlik ve keskinlik artmaktadır.

netalanderinligi_opt[1]

Net alan derinliğine bir örnek:

Geniç açılı objektif ve kısık diyafram (f.22) ile çekilmiş bir fotoğraf. En öndeki objeden en arkadaki objeye kadar bir netlik vardır bu da derinlik duygusu uyandırır. (Bakınız Estetik)

bafagolundetekne[1]

Açık Diyafram veya Kapalı (Kısık) Diyafram Nedir?

Fotoğrafçılıkta yaygın olarak kullanılan bir deyim,

Fotoğraf makinesinin Diyaframında yer alan f/1.8 veya f/2.8 gibi rakamlara Açık Diyafram denir. Işığın az olduğu yerlerde kullanılan diyafram çeşididir, f/16 ve üstü rakamlar ise Kapalı veya Kısık Diyafram olarak kullanılır, ışığın çok fazla olduğu yerlerde kullanılır.

Diyafram rakamları ile ışık miktarı arasında ters orantı vardır, diyafram rakamları küçüldükçe (f/1,8-f/2,8-f/3,5 vb.) diyaframdan geçen ışık miktarı artar, diyafram rakamları büyüdükçe (f/11-f/16-f/22 vb.)diyaframdan geçen ışık miktarı azalır.

Aşağıda, diyafram halkasının çeşitli “f” değerleri karşısındaki görünümü var. f/1.8 diyaframın en geniş hali olarak görülüyor, diyafram rakamları f/2.8, f/3.5, f/4,… f/16 vb. gibi, rakam “yükseldikçe” diyaframdan geçen ışık miktarı “azalıyor”

urun8diyaframen3_opt[1]

Yukarıda diyaframı çeşitli biçimlerde görüyorsunuz.

Diyafram açıklığı ve diyafram rakamları arasındaki ters orantıya dikkat etmek gerekiyor.

Diyaframın başlama rakamları fotoğraf makinesinin objektifine göre değişir, yaygın olarak kullanılan 18×55 mm. objektifler genellikle f/3.5 diyaframdan başlamaktadırlar.
Bir objektifin kalitesi  diyafram değerinden de belli olur objektifin diyafram değerleri ne kadar küçük rakam ile başlıyorsa (örn. f/1,4 veya f/2.8 vb.) objektif  o kadar kaliteli demektir.

Fotoğraf makinesinin Diyaframında yer alan f/1.8 veya f/2.8 gibi rakamlara Açık Diyafram denir.  f/16 ve üstü rakamlar ise Kapalı veya Kısık Diyafram olarak adlandırılır.

Diyafram Nedir?

Eğer fotoğrafçılıkta kullanılan objektif bir göze benzetilecek olursa, diyaframda gözbebeğine benzetilebilir, fotoğrafını çekeceğimiz yerde az ışık varsa diyaframı açmak (f/1.8), çok ışık varsa kısmak (f/16) gerekir.

Diyaframın en geniş hali (aşağıdaki fotoğrafta f/1.8) en çok ışığın film veya sensör üzerine düştüğü genişliktir, diyaframın en küçük (veya kapalı) olduğu (f/16 veya f/22) de ise ışık çok az miktarda film veya sensör üzerine düşer.

Diyafram kısıldıkça makineden içeri az ışık girmekle birlikte net olarak görülen alan miktarı artar, bu da fotoğrafta daha geniş bir alanın net olarak görülmesini sağlar ve fotoğrafa derinlik duygusu verir.

Açık Diyafram Kısık Diyafram,

enstantanenedirAz ışıkta daha iyi görebilmek için gözbebeği açılır, bunun gibi diyafram da az ışıkta açılır (Açık Diyafram -Örn f/1.8, f/2.8-),
Çok ışıkta gözbebeği kısılır, aynı şekilde çok ışıkta diyafram da kısılır (Kısık Diyafram -Örn; f/16 veya f/22-)